pre
ENIWETOK SAMOA HAWAII ALASKA PACIFIC TIME
MOUNTAIN TIME CENTRAL TIME EASTERN TIME ATLANTIC TIME BRAZILIA
MID-ATLANTIC AZORES GREENWICH MEAN TIME ROME MOSCOW
BAKU NEW DELHI DHAKA  BANGKOK HONG KONG
TOKYO SYDNEY MAGADAN WELLINGTON
Next
  public diplomacy
« Back

ROMBONGAN DARI MAJLIS JAKSA PENDAMAI SELANGOR KE MELBOURNE 28/3/2012-1/4/2012

Seramai lapan (8) Jaksa Pendamai Selangor tiba di Melbourne semalam untuk bertemu dengan rakan mereka di Victoria. Rombongan tersebut telah diiringi oleh Dr Rameez, Konsul Jeneral Malaysia ke Parliament House pagi tadi untuk bertemu dengan ahli Jaksa Pendamai Victoria dan juga Attorney General Robert Clark (juga merupakan Menteri Kewangan Victoria) di Liberal Party Room, Tingkat 2, Parliament House. Selesai kunjungan tersebut, rombongan bersama dengan pasangan mereka telah diraikan oleh Dr Rameez. Rombongan tersebut diketuai oleh Dato’Loke Fay dan Datuk Ng Seing Liong. D.Y.M.M Sultan Selangor merupakan penaung bagi Majlis tersebut yang beribu pejabat di Seksyen 13, Shah Alam, Selangor.

 

 


« Back
MAIN MENU