pre
ENIWETOK SAMOA HAWAII ALASKA PACIFIC TIME
MOUNTAIN TIME CENTRAL TIME EASTERN TIME ATLANTIC TIME BRAZILIA
MID-ATLANTIC AZORES GREENWICH MEAN TIME ROME MOSCOW
BAKU NEW DELHI DHAKA  BANGKOK HONG KONG
TOKYO SYDNEY MAGADAN WELLINGTON
Next
  public diplomacy

Pasport Malaysia Antarabangsa (PMA)


  Jabatan Imigresen secara rasmi memperkenalkan Pasport Malaysia Antarabangsa (PMA) versi baharu yang dilengkapi dengan tambahan ciri-ciri keselamatan yang dipertingkatkan di Pejabat Atase...

MAIN MENU