pre
ENIWETOK SAMOA HAWAII ALASKA PACIFIC TIME
MOUNTAIN TIME CENTRAL TIME EASTERN TIME ATLANTIC TIME BRAZILIA
MID-ATLANTIC AZORES GREENWICH MEAN TIME ROME MOSCOW
BAKU NEW DELHI DHAKA  BANGKOK HONG KONG
TOKYO SYDNEY MAGADAN WELLINGTON
Next
  public diplomacy

MAKLUMAT MENGENAI KEMUDAHAN MENGUNDI SECARA POS KEPADA PENGUNDI TIDAK HADIR (PTH) DAN WARGANEGARA MALAYSIAYANG TINGGAL DI LUAR NEGARA


  A.           CARA MEMOHON UNTUK MENGUNDI MELALUI POS BAGI  WARGANEGARA MALAYSIA YANG TINGGAL  DI LUAR NEGARA SEBAGAI...

MAIN MENU