pre
ENIWETOK SAMOA HAWAII ALASKA PACIFIC TIME
MOUNTAIN TIME CENTRAL TIME EASTERN TIME ATLANTIC TIME BRAZILIA
MID-ATLANTIC AZORES GREENWICH MEAN TIME ROME MOSCOW
BAKU NEW DELHI DHAKA  BANGKOK HONG KONG
TOKYO SYDNEY MAGADAN WELLINGTON
Next
  Corporate Information

 

 

 

 

Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Guangzhou telah dibuka secara rasminya pada 24 Oktober 1993, berikutan itu, penempatan HBS Atase Imigresen dibuat pada tarikh yang sama untuk urusan pengeluaran visa. Penubuhan Konsulat Jeneral ini selaras dengan keputusan Jemaah Menteri di Kuching, Sarawak berikutan kejayaan besar lawatan rasmi YAB Perdana Menteri ke Republik Rakyat China pada 13-22 Jun 1993.

 


Pada permulaannya beroperasi di bangunan Ramada Pearl Hotel, pada 1 Februari 2000, telah berpindah ke tempat baru iaitu di bangunan CITIC Plaza Office Tower hingga kini.

 

MAIN MENU