pre
ENIWETOK SAMOA HAWAII ALASKA PACIFIC TIME
MOUNTAIN TIME CENTRAL TIME EASTERN TIME ATLANTIC TIME BRAZILIA
MID-ATLANTIC AZORES GREENWICH MEAN TIME ROME MOSCOW
BAKU NEW DELHI DHAKA  BANGKOK HONG KONG
TOKYO SYDNEY MAGADAN WELLINGTON
Next

Corporate Information Corporate Information


1.                  LATARBELAKANG SURUHANJAYA TINGGI MALAYSIA DI FIJI

 

Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Suva telah ditubuhkan pada tahun 1982 dengan perlantikan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia yang pertama. Pentauliahan serentak ke negara Kiribati, Tonga Dan Tuvalu telah dilaksanakan pada tahun yang sama. Pada tahun 1998, Suruhanjaya ini telah ditaulihkan ke Negara Nauru.

 

Penubuhan Suruhanjaya ini pada mulanya bertujuan untuk mengadakan perhubungan diplomatik secara formal dengan Fiji dan negara-negara yang ditauliahkan serentak di kawasan Pasifik Selatan sebagai sebahagian daripada usaha Malaysia untuk menguatkan Kerjasama Selatan – Selatan. Selain itu, ianya juga bertujuan untuk memperluaskan pemasaran dan pelaburan luar negeri Malaysia ke rantau Pasifik yang merupakan jiran terbesar dan terdekat kepada ASEAN.