tender / quotation
tender / quotation


Nama Kementerian
No. eBidding
Tajuk eBidding
Pendaftaran Kementerian Kewangan Dalam Kod Bidang berikut
Harga Dokumen
Tarikh Tutup eBidding
Lampiran
Kementerian Luar Negeri
SH 12/2014 KLN
Mencetak, Memasang dan Menurunkan Hebahan di Bill Board Milik Jabatan Penerangan di Seluruh Malaysia Dan Bill Board Elektronik Yang Telah Dipilih Oleh Kementerian Luar Negeri Untuk Hebahan "Malaysia Pengerusi ASEAN 2015"
28 Oktober 2014
Nama Kementerian
No. eBidding
Tajuk eBidding
Pendaftaran Kementerian Kewangan Dalam Kod Bidang berikut
Harga Dokumen
Tarikh Tutup eBidding
Lampiran
Kementerian Luar Negeri
SH 11/2014 KLN
Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Menyelenggara Dan Mentauliah Komputer Peribadi Secara Sewaan Untuk Pelaksanaan Projek Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Persekutuan (1GFMAS) dan ePerolehan (EP) Next Gen Di Bahagian Akaun KLN
27 Oktober 2014
Nama Kementerian
No. eBidding
Tajuk eBidding
Pendaftaran Kementerian Kewangan Dalam Kod Bidang berikut
Harga Dokumen
Tarikh Tutup eBidding
Lampiran
Kementerian Luar Negeri
SH 09 / 2014 KLN
Sebutharga 09/2014 KLN bagi Membekal dan Memasang Perabot dan Work Station Baru Serta Kerja-Kerja Berkaitan di Bahagian Akaun Kementerian Luar Negeri
16 OKTOBER 2014
Nama Kementerian
Tajuk Tender
No Tender
Kategori Tender
Tarikh Iklan
Tarikh Akhir
Lampiran
Kementerian Luar Negeri
Tender T4/2014 bagi Projek Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji, Menyelenggara, dan Mentauliah perkakasan Server, Storan dan Backup untuk Sidang Kemuncak ASEAN 2015
T4/2014 KLN
Bekalan
29 September 2104
22 Oktober 2014
Nama Kementerian
Tajuk Tender
No Tender
Kategori Tender
Tarikh Iklan
Tarikh Akhir
Lampiran
Kementerian Luar Negeri
TENDER T3/2014 KLN PROJEK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MENYELENGGARA DAN MENTAULIAH PERALATAN ICT UNTUK SIDANG KEMUNCAK ASEAN 2015 DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI
T3/2014 KLN
Bekalan
29 September 2104
20 Oktober 2104

No tender/quotation/ebidding at this moment.