Skip to Content
MISSION INFO
Address:
50-M, Satya Marg,
Chanakyapuri

110021
New Delhi
Telephone: +91-11-2415 9300
+91-11-2415 9310/11 [Admin]
+91-11-2415 9003/9306/9312 [Visa]
Fax: +91-11-2688 1538
Email: mwdelhi@kln.gov.my
GMT: +5.30 hours
Work Days: Monday - Friday8.30 a.m - 4.30 p.m
Public Holidays: Saturday & Sunday