pre
ENIWETOK SAMOA HAWAII ALASKA PACIFIC TIME
MOUNTAIN TIME CENTRAL TIME EASTERN TIME ATLANTIC TIME BRAZILIA
MID-ATLANTIC AZORES GREENWICH MEAN TIME ROME MOSCOW
BAKU NEW DELHI DHAKA  BANGKOK HONG KONG
TOKYO SYDNEY MAGADAN WELLINGTON
Next
  public diplomacy

Majlis Sambutan Hari Raya Aidil Fitri, 25 June 2017


image  Majlis Sambutan Hari Raya Aidil Fitri bersama pelajar dan rakyat Malaysia.   Jutaan terima kasih diucapkan kepada tetamu dari serata Jordan yang telah hadir menjayakan program...

MAIN MENU