pre
ENIWETOK SAMOA HAWAII ALASKA PACIFIC TIME
MOUNTAIN TIME CENTRAL TIME EASTERN TIME ATLANTIC TIME BRAZILIA
MID-ATLANTIC AZORES GREENWICH MEAN TIME ROME MOSCOW
BAKU NEW DELHI DHAKA  BANGKOK HONG KONG
TOKYO SYDNEY MAGADAN WELLINGTON
Next
  public diplomacy

PENGUMUMUMAN KEPADA RAKYAT MALAYSIA DI REPUBLIK TURKI 'KATEGORI 1B' DAN 'PENGUNDI TIDAK HADIR' BERKENAAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14


PENGUMUMUMAN KEPADA RAKYAT MALAYSIA DI REPUBLIK TURKI 'KATEGORI 1B' DAN 'PENGUNDI TIDAK HADIR' BERKENAAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14   Kaedah Penghantaran kertas undi kepada pengundi-pengundi...

MAIN MENU