pre
ENIWETOK SAMOA HAWAII ALASKA PACIFIC TIME
MOUNTAIN TIME CENTRAL TIME EASTERN TIME ATLANTIC TIME BRAZILIA
MID-ATLANTIC AZORES GREENWICH MEAN TIME ROME MOSCOW
BAKU NEW DELHI DHAKA  BANGKOK HONG KONG
TOKYO SYDNEY MAGADAN WELLINGTON
Next
  public diplomacy

PRU13: KENYATAAN MEDIA SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA MENGENAI TARIKH UNDI POS DI LUAR NEGARA


image   KENYATAAN MEDIA SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA PENYERAHAN DAN PENERIMAAN BALIK SAMPUL KEUTAMAAN 1. Mulai Pilihan Raya Umum Ke-13, SPR telah membuat...

MAKLUMAT MENGENAI KEMUDAHAN MENGUNDI SECARA POS KEPADA PENGUNDI TIDAK HADIR (PTH) DAN WARGANEGARA MALAYSIAYANG TINGGAL DI LUAR NEGARA


MAKLUMAT MENGENAI KEMUDAHAN MENGUNDI SECARA POS KEPADA PENGUNDI TIDAK HADIR (PTH) DAN WARGANEGARA MALAYSIAYANG TINGGAL DI LUAR NEGARA       A....

PENGUNDIAN POS DI LUAR NEGARA


PENGUNDIAN POS DI LUAR NEGARA   Anda layak untuk memohon untuk mengundi secara pos dari luar negara sekiranya anda memenuhi semua syarat-syarat seperti yang berikut: ...

MAIN MENU