Archive Archive

Back

Majlis Resepsi Hari Kebangsaan Malaysia 2016

 

 

 

 

 

 

 

Majlis Resepsi Hari Kebangsaan Malaysia 2016 telah diadakan di Empire Hotel & Country Club, Jerudong pada 31 Ogos 2016.  Tetamu Kehormat bagi majlis resepsi tersebut ialah Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Hj. Mohammad Yasmin Bin Hj. Umar, Menteri Tenaga (Energy) Dan Industri di Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.