Events / News Events / News

Back

Kunjungan Hormat oleh Persatuan Masyarakat Brunei Sabah (PMBS)

Persatuan Masyarakat Brunei Sabah atau PMBS dalam rangka Lawatan Kerja AJK ke Negara Brunei Darussalam telah membuat Kunjungan Hormat ke atas Tuan Yang Terutama Datuk Ghulam Jelani bin Khanizaman, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam pada hari Isnin, 11 September 2017, jam 9.00 pagi di Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Malaysia, Bandar Seri Begawan.  Kunjungan hormat ini diketuai oleh En. Ag. Damit @ Shazain bin Hj. Pg. Abdul Razak dan disertai oleh 4 AJK yang lain.