Events / News Events / News

Back

Kunjungan Hormat oleh Tuan Yang Terutama Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam

 

Tuan Yang Terutama Datuk Ghulam Jelani bin Khanizaman, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam telah menerima Kunjungan Hormat oleh Tuan Yang Terutama Richard Lindsay, Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam pada hari Jumaat, 8 September 2017 di Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Malaysia, Bandar Seri Begawan.