Skip to Content
MISSION INFO
Address:
No. 61, Simpang 336 Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan 
Telephone: +673-2381096 /97 dan +673-2381101
Consular Operation Hours (Mon-Fri) : 9.00 am - 11.00 am (Submission), 3.00 pm - 4.00 pm (Collection)
Fax: +673-2381278 dan +673-2382348
Email: mwbrunei[at]kln[dot]gov[dot]my Facebook : highcommissionofmalaysiabrunei Instagram : mwbandarseribegawan
GMT: + 8 hrs
Working Days: Mon-Thurs: 8.00 am-12.15 pm, 1.30 pm-4.30 pm
Working Hours: Fri: 8.00 am-12.00 pm, 2.15 pm-4.30 pm
Public Holidays: Saturday, Sunday & Certain Public Holidays

 

News From Mission News From Mission

Back

SESI MENGADAP PENGIRAN MUDA MAHKOTA

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah berkenan menerima mengadap TYT Dato' Raja Reza Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam dan tiga (3) Ketua Perwakilan yang baharu dari Turki, Republik Korea dan Timor Leste.  Sesi mengadap ini berlangsung di Qashr Al-Meezan pada 12 Oktober 2021.

 

Di dalam sesi mengadap ini, TYT Dato' Raja Reza Raja Zaib Shah mengulangi komitmen beliau yang tidak berbelah bagi selaku Pesuruhjaya Tinggi Malaysia dalam mengukuhkan hubungan istimewa antara Malaysia dan Negara Brunei Darussalam menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang mencakupi perdagangan, pelaburan, pertahanan, pendidikan dan lain-lain.