Skip to Content

MISSION INFO
Address:
International Chamber of Commerce Tower, 45th Floor, No. 59 Jinhu Road, Nanning,
Guangxi Zhuang Autonomous Region 
Telephone: 00-86-771-566 2562 - Office Hour
00-86-159-7778 3818 - After Office Hour (For Emergency Only) 
Fax: 00-86-771-566 2582
Email: mwnanning@kln.gov.my
GMT: +8 (Tiada Perbezaan Waktu)
Working Days: Monday - Thursday : 9.00 a.m. - 1.00 p.m. & 2.00 p.m. - 5.00 p.m.
Working Hours: Friday : 9.00 a.m. - 12.15 p.m. & 2.45 p.m. - 5.00 p.m.
Public Holidays: Saturday, Sunday and Public Holiday

 

News From Misssion News From Misssion

Back

PERKHIDMATAN BAYARAN UJIAN PENGESANAN COVID-19 DAN KOS KUARANTIN MELALUI MySafeTravel ATAU APLIKASI MYQr BY MYEG

KONSULAT JENERAL MALAYSIA

NANNING, CHINA

 

PERKHIDMATAN BAYARAN UJIAN PENGESANAN COVID-19 DAN KOS KUARANTIN MELALUI MySafeTravel ATAU APLIKASI MYQr BY MYEG

 

Mulai 15 November 2020, semua individu warga asing yang dibenarkan memasuki Malaysia adalah diwajibkan untuk membuat bayaran secara atas talian sebelum berlepas ke Malaysia melalui sistem MySafeTravel atau aplikasi MyQr by MYEG. Manakala individu warganegara Malaysia adalah digalakkan untuk menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat bayaran secara atas talian sebelum bertolak balik ke Malaysia. Setelah bayaran dibuat, individu tersebut hanya perlu mengemukakan bukti bayaran kepada Petugas Kaunter di Pintu Masuk Antarabangsa Malaysia sebelum menjalani ujian pengesanan COVID-19 dan seterusnya dihantar ke stesen kuarantin. Sistem ini akan dapat mengurangkan kesesakan di pintu masuk antarabangsa dan memudahkan urusan bayaran oleh individu yang memasuki Malaysia.

 

Untuk capaian ke MySafeTravel sila klik gambar di bawah         :

 

 

PAYMENT SERVICE FOR COVID-19 DETECTION TEST FEE AND QUARANTINE COST THROUGH MySafeTravel OR MYQr BY MYEG

 

 

Beginning from 15 November 2020, foreigners who are allowed to travel to Malaysia are required to make online payment for COVID-19 detection test fee and quarantine prior departure to Malaysia through MySafeTravel system or MyQr by MYEG application. Meanwhile, Malaysian citizens are encouraged to use the application to make payments online prior departure to Malaysia. After payment is made, the individual only needs to submit proof of payment to the Counter Officer upon arrival at the Malaysian International Point of Entry before undergoing COVID-19 detection test and subsequently sent to the quarantine station. This system will reduce congestion at Malaysian International Point of Entry and facilitate payment individuals during the process of entering Malaysia.

For access to MySafeTravel please click the image below         :