Announcements Announcements

Back

SOAL SELIDIK BAGI RAKYAT MALAYSIA YANG INGIN PULANG

Soal selidik ini disediakan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia bertujuan untuk mengumpul maklumat mengenai rakyat Malaysia di luar negara yang berhasrat untuk pulang ke Malaysia pada tahun 2020 di bawah tanggungan kewangan masing-masing.

Soal selidik ini juga bertujuan untuk membantu Kerajaan mendapatkan anggaran jumlah ketibaan rakyat Malaysia sepanjang tahun 2020 di dalam konteks pengurusan pandemik COVID-19.

Soal selidik ini akan dijalankan selama dua (2) minggu mulai 22 Mei 2020 hingga 5 Jun 2020. (Sila klik di pautan bawah untuk soal selidik tersebut)

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0WFQjqU5zBKxArCzijGt8yEkB__fEsenZmb232TvjNQYf7w/viewform