Skip to Content
MISSION INFO
Address:
Avenida de los Madroños 63 bis
 
Madrid
Telephone: (34) 91 555 0684
(34) 91 555 0737 (34) 659894943 - Duty Officer
Fax: (34) 91 770 8614
Email: mwmadrid[at]kln[dot]gov[dot]my
GMT: + 6 hrs (March - October), + 7 hrs (October - March)
Working Days: Monday - Friday
Working Hours: 9.00 a.m - 5.00 p.m / Consular : 10.00 a.m - 1.00 p.m
Public Holidays: Saturday, Sunday & Public Holidays

 

news from mission news from mission

Back

OBJEKTIF DAN PRINSIP RUKUN NEGARA

OBJEKTIF DAN PRINSIP RUKUN NEGARA

Objektif dan Prinsip Rukun Negara
 
Rukun Negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rukun Negara terbahagi kepada dua bahagian:-
 
Bahagian Pertama
 
Menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk:-
• Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat,
• Memelihara satu cara hidup demokratik,
• Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama,
• Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak, dan
• Membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
 
 
Bahagian Kedua
 
Menggariskan Lima Prinsip Rukun Negara yang berikut:-
• Kepercayaan Kepada Tuhan
• Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
• Keluhuran Perlembagaan
• Kedaulatan Undang-undang
• Kesopanan dan Kesusilaan