Back

KEPULANGAN KUMPULAN KEEMPAT JEMAAH TABLIGH RAKYAT MALAYSIA DARI INDIA

 

 

                                             KEPULANGAN KUMPULAN KEEMPAT

                                  JEMAAH TABLIGH RAKYAT MALAYSIA DARI INDIA

 

 

Kementerian Luar Negeri ingin memaklumkan bahawa kumpulan keempat Jemaah Tabligh

(JT) rakyat Malaysia seramai 9 orang yang terkandas di Kolkata, India telah selamat tiba di

tanah air menerusi pesawat Air India Express pada jam 3:11 petang, 26 Ogos 2020. Mereka

tidak dikenakan sebarang pertuduhan dan telah ditempatkan di bawah pengawasan pihak

berkuasa tempatan India di Haj House, Kolkata sejak 1 April 2020 bagi menjalani kuarantin

yang ditetapkan oleh pihak Kerajaan negara itu.

 

Dengan kepulangan 9 orang JT tersebut, Kementerian Luar Negeri telah berjaya membawa

pulang seramai 124 daripada 189 orang JT yang terkandas di India. Seramai 115 orang JT

rakyat Malaysia sebelum ini telah dibawa pulang menerusi tiga Misi Bantuan Kemanusiaan

dan Bencana (HADR) masing-masing pada 17, 22 dan 29 Julai 2020. Sebagaimana tiga

kumpulan JT rakyat Malaysia yang pulang sebelum ini, mereka akan menjalani kuarantin

wajib 14 hari di Stesen Kuarantin (QS) ditetapkan oleh Kerajaan.

 

Sehingga hari ini, masih terdapat seramai 65 orang JT rakyat Malaysia yang masih berada

di India. Daripada jumlah tersebut, seramai 13 orang berada di New Delhi bagi menunggu

pelepasan dan kebenaran pulang daripada Kerajaan India. Baki 52 orang lagi sedang

menjalani proses perundangan di beberapa wilayah di India di Bihar, Jharkand, Telangana,

Tamil Nadu dan Maharashtra.

 

Kejayaan misi ini tidak akan dapat dicapai tanpa kerjasama erat yang diberikan oleh semua

Agensi Kerajaan yang terlibat, terutamanya Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA)

dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Kerajaan Malaysia turut merakamkan ucapan

terima kasih dan penghargaan kepada Kerajaan India, termasuk pihak berkuasa tempatan

negara itu yang membolehkan kepulangan mereka.

 

Selaras dengan komitmen Kerajaan Malaysia dalam membantu JT rakyat Malaysia

terkandas negara itu, Kementerian Luar Negeri menerusi Perwakilan-Perwakilan Malaysia

di India akan terus memantau isu ini secara rapat dan memberikan bantuan konsular yang

sewajarnya bagi memastikan hak dan kebajikan mereka terpelihara. Kementerian juga akan

terus meningkatkan usaha serta jalinan kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan di India

dalam usaha memudahcara kepulangan 65 orang JT rakyat Malaysia yang masih berada di

negara itu segera dengan selamat.

 

 

DATO’ KAMARUDIN JAFFAR

TIMBALAN MENTERI LUAR NEGERI

PENGERUSI PASUKAN PETUGAS COVID-19

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

 

 

26 Ogos 2020