Pihak Pengurusan MBJ Pihak Pengurusan MBJ

 

SENARAI AHLI MBJ BAGI WAKIL PIHAK PENGURUSAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2020

 

(A)       PIHAK PEGAWAI

1.         YBhg. Dato’ Sri Muhammad Shahrul Ikram Yaakob             - Pengerusi

            Ketua Setiausaha

 

2.         YBhg. Datuk Rahimi Harun                                                    - Ahli

            Timbalan Ketua Setiausaha (Khidmat Pengurusan)

 

3.         Encik Zamani Ismail                                                               - Ahli

            Setiausaha Bahagian Pentadbiran dan Keselamatan

 

4.         Puan Rus Shazila Osman                                                      - Ahli

            Setiausaha Bahagian Inspektorat

 

5.         Encik Shaiful Anuar Mohammad                                           - Setiausaha Bersama

            Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

 

6.         Encik Mohd Shuhada Othman                                               - Ahli

            Setiausaha Bahagian Kewangan

 

7.         Encik Mohd Adli Abdullah                                                      - Ahli

            Setiausaha Bahagian Konsular

 

8.         Puan Rohana Abdul Rahman                                                - Ahli                           

            Setiausaha Bahagian Teknologi Maklumat

dan Komunikasi (ICT)