Pihak Pengurusan MBJ Pihak Pengurusan MBJ

 

SENARAI AHLI MBJ BAGI WAKIL PIHAK PENGURUSAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

TAHUN 2019

 

(A)       PIHAK PEGAWAI

1.         YBhg. Dato’ Sri Muhammad Shahrul Ikram Yaakob             - Pengerusi

            Ketua Setiausaha

 

2.         YBhg. Datuk Rahimi Harun

            Timbalan Ketua Setiausaha (Khidmat Pengurusan)              - Ahli

 

3.         Encik Akmal Che Mustafa                                                     - Ahli

            Setiausaha Bahagian Inspektorat 

 

4.         Encik Zamani Ismail                                                               - Ahli

            Setiausaha Bahagian Pentadbiran dan Keselamatan

 

5.         Encik Shaiful Anuar Mohammad                                           - Setiausaha Bersama

            Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

 

6.         Encik Mohd Adli Abdullah                                                       - Ahli

            Setiausaha Bahagian Konsular

 

7.         Encik Mohd Shuhada Othman                                               - Ahli

            Setiausaha Bahagian Kewangan

 

8.         Puan Shahrul Bariah Mohd Yusof                                          - Ahli                           

            Setiausaha Bahagian Teknologi Maklumat

dan Komunikasi (ICT)