Tender & Quotations

Back

KLNSHP09/2016 : TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (BAS MANN 18.313 HOCLR)

Nama Kementerian
No. Sebut Harga
Tajuk Sebutharga
Pendaftaran Kementerian Kewangan Dalam Kod Bidang berikut
Harga Dokumen
Tarikh Tutup Sebut Harga
Lampiran
Kementerian Luar Negeri
KLNSHP09/2016
TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (BAS MANN 18.313 HOCLR)
10 JUN 2016