Birth/Marriage Certificate Registration Birth/Marriage Certificate Registration

 

PENDAFTARAN PERKAHWINAN
A. BAGI CALON LELAKI
i. Kad Pengenalan (asal dan salinan)
ii. Pasport (asal dan salinan)
  - Cop keluar/masuk di dalam pasport (1 salinan)
iii. Surat kebenaran / izin bernikah dan status pemohon dari mana-mana Pejabat Agama Islam di tempat tinggal pemohon ( bagi pemohon yang bukan beragama Islam memerlukan satu salinan  Surat Pengesahan Status (MARITAL OF STATUS) dari JPN.
iv. Satu (1)  keping gambar berukuran (3x4)
v. Pemohon harus hadir.
   
B. BAGI CALON PEREMPUAN:
i. Kartu Tanda Penduduk ( asal dan salinan)
ii. Pasport, jika ada (asal dan salinan)
  -  Cop keluar/masuk di dalam pasport (1 salinan)
  - Sekiranya pemohon masih memegang Permit Kerja (TKI ) di Malaysia, maka Permit Kerja tersebut     haruslah dibatalkan sebelum membuat permohonan Izin Berkahwin.
iii. Akta Kelahiran (asal dan salinan)
iv. Kartu Keluarga (asal dan salinan)
v. Borang- borang seperti : 
  N1  (Surat Keterangan Nikah)
  N2  ( Surat Keterangan Asal – Usul )
  N3  (Surat Persetujuan Mempelai)
  N4  (Surat Keterangan Orang Tua )
  N5  (Surat Izin Orang Tua )
  - Bagi calon yang bukan beragama Islam, hanya perlu mengemukakan Borang N5 sahaja.
  - Bagi calon yang berumur di bawah 18 tahun (tetapi telah genap 16 tahun), satu 
  (1) Borang JPN.KC01D harus dilengkapkan dan harus mendapat izin dari orang tua.
  - Bagi calon yang berumur di bawah 21 tahun (tetapi telah genap 18 tahun), satu (1)  Borang JPN.KC01B harus di lengkapkan.B32
vi. Satu (1) keping gambar ukuran (3x4)
vii.  Pemohon harus hadir.