Client Charter Client Charter

 

                                    PIAGAM PELANGGAN            
                       
1.   Kami beriltizam untuk memberikan perkhidmatan yang cekap, cepat dengan beramanah.  
                       
2.   Kami akan memastikan pengeluaran visa dalam tempoh sesingkat munkin dan tidak lebih dari   
      lima (5) hari selepas pembayaran dibuat. Pelanggan berhak meminta penjelasan sekiranya permohonan
      tidak dipenuhi dalam tempoh tersebut.              
                       
3.   Memastikan semua dokumen pelanggan adalah selamat di dalam tempoh simpanan kami.  
                       
4.   Memberikan layanan yang sama rata  dan beramanah kepada semua pelanggan kami.