Head of Mission Head of Mission

 

 Encik Mohiuddin Ghazali

Konsul Malaysia di Pontianak

 

Tarikh Lahir: 26 Ogos 1977

Status: Berkahwin dan dikurniakan tiga putera dan seorang puteri

Kelayakkan Akademik: BA(Econ) Perakaunan dan Kewangan, University of Manchester

                                      MBA (Islamic Banking and Finance), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

 

Kerjaya

2004: Penolong Setiausaha, Bahagian Eropah, Kementerian Luar Negeri

2008: Setiausaha Kedua, Kedutaan Besar Malaysia di Perancis

2011: Setiausaha Pertama, Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait

2013: Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Asia Barat, Kementerian Luar Negeri

2016: Konsul Malaysia di Pontianak