History History

Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia Mumbai mula beroperasi pada tahun 2007. Sebelum menyewa bangunan, pejabat beroperasi di Grand Hyatt Hotel, Santa Cruz (Februari 2007- September 2007). Mulai September 2007, pejabat Konsulat Jeneral berpindah ke 4th Floor, Notan Plaza, Turner Road, Bandra (W), Mumbai 400050 hingga 31 Ogos 2013. Selepas tarikh tersebut pejabat Konsulat Jeneral Malaysia berpindah di alamat 5th Floor, Notan Classic Building, 24th Road Off Turner Road, Bandra (W), Mumbai pada 1 September 2013.