Press Statements/Releases Press Statements/Releases

Back

Garis Panduan Pendaftaran Pemilih Oleh Penolong Pendaftar Pemilih

Maklumat lanjut berhubung Garis Panduan Pendaftaran Pemilih (Wakil Jabatan Kerajaan) Daripada Kalangan Pegawai dan Kakitangan Kementerian Luar Negeri & Jabatan Penuntut Malaysia sila klik di sini