Other Information Other Information

 

 

 
KONSULAT JENERAL MALAYSIA
SONGKHLA, THAILAND
 
NOTIS PEMBERITAHUAN
 
Adalah dimaklumkan bahawa Central Islamic Council of Thailand (CICOT) telah mengeluarkan arahan bahawa sijil perkahwinan bagi rakyat Malaysia (pasangan Islam) di Thailand hanya boleh dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam seperti berikut :
 
1.1         Majlis Agama Islam Songkhla;
1.2         Majlis Agama Islam Satun;
1.3         Majlis Agama Islam Yala;
1.4         Majlis Agama Islam Pattani;
1.5         Majlis Agama Islam Narathiwat; dan
1.6         Majlis Agama Islam Bangkok.
 
Sehubungan itu, berkuatkuasa dari 28 April 2014, pejabat Konsulat Jeneral Malaysia hanya akan mengeluarkan surat pengesahan ke atas sijil pernikahan yang dikeluarkan oleh enam (6) Majlis Agama Islam seperti yang dinyatakan di atas sahaja. 
 
 
NOTIFICATION NOTICE
 
Please be informed that the Central Islamic Council of Thailand has issued orders that the marriage certificate for Malaysians (Muslim couples) in Thailand can only be issued by the Islamic Religous Council as follows:
 
1.1         Islamic Council of Songkhla Province;
1.2         Islamic Council of Satun Province;
1.3         Islamic Council of Yala Province;
1.4         Islamic Council of Pattani Province;
1.5         Islamic Council of Narathiwat Province; and
1.6         Islamic Council of Bangkok Province.
 
Accordingly, with effect from 28 April 2014, the Consulate General of Malaysia in Songkhla will only issue the letter of marriage certification on the marriage certificate issued by the six (6) Islamic Councils authorized as above only.
 
 
 
 
KONSUL JENERAL MALAYSIA
 
28 April 2014