Locally Recruited Staff Locally Recruited Staff

Economics

Ms. Alice Kang

Ms. Chia Jia Min

Mr. Lawrence Tsai

Mr. Lan Chin Pin

 

Visa

Ms. Cho Yu Ling

Ms. Chiu Ching Ya

Ms. Wang Shu Fen

Ms. Guh Yin

Ms. Queen Liang

Ms. Lin Juo I

Ms. Tan Tze Ping

Ms. Wei Wei Hsiu

Ms. Fong Pui Sun

  

Investment

Ms. Ng. Pei Ying

Mr. Lee Kang (Justin)

Mr. Yeh Kuang-Jen 

 

Trade

Ms. Wendy Huang

Ms. Daphne Chou

Ms. Annie Hsu

 

 

Tourism

Ms. Goh Siew Kheng

Ms. Wu Lian Ti

Ms. Lee Mei Ling

Ms. Lo Hsiu Ling

Mr. Li Bo Chang