Announcements Announcements

Back

PENTING - Kadar Bayaran Bagi Kehilangan dan Kerosakan Paspot Antarabangsa Malaysia

Bermula pada 2 Januari 2019, Pejabat Imigresen Malaysia telah mengeluarkan satu arahan baru berkenaan dengan Kadar Bayaran bagi Kehilangan dan Kerosakan Paspot Antarabangsa Malaysia yang masih sah laku. Sila lihat jadual di bawah: