for foreigners for foreigners

REGULISANJE VIZE ZA NOSIOCE PASOŠA REPUBLIKE SRBIJE

 

1.    Nosioci pasoša Republike Srbije trebaju da poseduju važeću malezijsku vizu pre ulaska u Maleziju.

 

2.    Podnošenje zahteva za izdavanje vize se može obaviti u Ambasadi Malezije u Beogradu svakog radnog dana od 9:00 do 11:30 časova. Obrada zahteva za vizu traje najmanje tri (3) radna daukoliko su sva dokumenta koja se podnose uz zahtev u redu. Da biste zakazali termin za dobijanje vize, pozovite našu kancelariju na broj +381 11 2662 736 svakim radnim danom od 9.00 do 16.00 časova.

 

3.    Da bi se podneo zahtev za malezijsku vizu, potrebno je da stranke podnesu sledeća dokumenta:

 

A.    Za vizu za jedan ulazak (SEV):

 

 • Važeći pasoš.

 

 

(obrazac se štampa na A4 papiru dvostrano)

 

 • Jedan (1) primerak fotokopije prve stranice pasoša podnosioca zahteva (potrebno je da pasoš bude važeći ne manje od šest (6) meseci nakon datuma ulaska i da ima najmanje jednu (1) praznu stranicu).

 

 • Jednu (1) fotografiju podnosioca zahteva (veličine 3.5 cm X 5.0 cm) sa belom pozadinom.

 

 • Jednu (1) fotokopiju povratne avio karte podnosioca zahteva (uključujući sve destinacije i presedanja).

 

 • Taksu za izdavanje vize u iznosu od RSD 700.00 (plaća se gotovinski, molimo da ponesete tačan iznos).

 

 • Po jedan (1) primerak svake rezervacije hotelskog smeštaja tokom boravka.

 

 • Putnicima se savetuje kupovina zdravstvenog i putnog osiguranja.

 

(Podnosioci zahteva za vizu koji putuju u Maleziju službeno, kao i oni koji odsedaju kod prijatelja ili rođaka treba da podnesu i njihovo pozivno pismo zajedno sa zahtevom za izdavanje vize).

 

B.   Za vizu za više ulazaka (MEV):

 

 • Sve što treba da se podnese uz zahtev za izdavanje vize za jedan ulazak (gorenavedeno).

 

 • Kratka pisana izjava u kojoj se navode razlozi zbog kojih se podnosi zahtev za izdavanje vize za više ulazaka (MEV).

 

 • Rezervacija avio karte prema kojoj su potrebna najmanje dva (2) ulaska u Maleziju (ili pismo o nameri da se uđe u Maleziju najmanje dva (2) puta). 

 

 • Putnicima se savetuje kupovina zdravstvenog i putnog osiguranja.

 

4.   Zahtev za izdavanje vize se može podneti i elektronski putem sledećeg  

      linka: https://malaysiavisa.imi.gov.my

 

(Za sva pitanja u vezi izdavanja e-vize, molimo da se obratite preko zvanične eVisa internet stranice: https://www.imi.gov.my/index.php/en/main-services/visa/evisa-en/)

 

5.    Najava dolaska – Malaysia Digital Arrival Card (MDAC)

 

 • Od 1. decembra 2023. godine, svi putnici su u obavezi da registruju svoj dolazak

 

 1. podnesu Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) tri (3) dana pre ulaska u Maleziju izuzev u slučaju:

 

 1. Nosioca diplomatskih i službenih pasoša;

 

 1. Putnika u tranzitu/presedanju preko Singapura bez obaveze traženja odobrenja od strane imigracione službe;

 

 1. Nosioca stalne boravišne dozvole Malezije;

 

 1. Nosioca odobrenja Malaysia Automated Clearance System (MACS).

 

 • Prilikom ulaska u Maleziju, putnici su u obavezi da na imigracionom šalteru pokažu svoje MDAC podatke službeniku Imigracione službe.
 •  

******************************************************************************************************

 

VISA REQUIREMENTS FOR THE PASSPORT HOLDERS OF THE REPUBLIC OF SERBIA

 

1.    Passport holders of the Republic of Serbia are required to have a valid   

       Malaysian visa prior to their entry to Malaysia.

 

2.   Visa application can be submitted at the Embassy of Malaysia in Belgrade, any  working day from 9.00am to 11.30am. The processing time is at least three (3) working days, should all the required documents are in order. In order to schedule a visa appointment please call our office number +381 11 2662 736 at any working day from 9.00am to 4.00pm.

 

3.    To apply for the Malaysian visa, the applicants are required to submit

       the following documents: 

 

A.   For Single Entry Visa (SEV):

 

 • Original Passport.

 

 

 • One (1) photocopy of the first page of the applicant's passport (please be reminded that the passport needs to be valid for not less than six (6) months upon the date of arrival and has at least one empty page).

 

 • One (1) passport size photograph (3.5 cm X 5.0 cm) of the applicant with white background.

 

 • A photocopy of the applicant’s return air ticket (including all destinations and stops)

 

 • Visa fee of RSD 700.00 (please bring the exact cash amount)

 

 • A hotel reservation slip(s)

 

 • Travelers are advised to purchase a medical insurance and travelling insurance.

 

(Applicants on business trip to Malaysia as well as those staying with friends/relatives are required to enclose a letter of invitation together with their visa application).

 

B.   For Multiple Entry Visa (MEV):

 

 • All the supporting documents required for Single Entry Visa (enlisted above).

 

 • Short written Statement of Explanation describing the reasons for applying for Multiple Entry Visa (MEV).

 

 • Air ticket reservation showing at least 2 entries to Malaysia (or written Statement of Intention to enter Malaysia more than once). 

 

 • Travelers are advised to purchase a medical insurance and travelling insurance.

 

4.    Visa application can also be done through the online system:

https://malaysiavisa.imi.gov.my

 

(All questions pertaining to the evisa may be directed to the official website of eVISA: https://www.imi.gov.my/index.php/en/main-services/visa/evisa-en/)  

 

5.    Arrival Announcement – Malaysia Digital Arrival Card (MDAC)

 

 • Beginning 1 December 2023, all travelers are required to register their arrival and submit their Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) three (3) days before arriving in Malaysia, except for:

 

 1. Diplomatic and Official passport holders;

 

 1. Those transiting/ transferring through Singapore without seeking immigration clearance;

 

 1. Malaysia Permanent Resident; and

 

 1. Malaysia Automated Clearance System (MACS) Holder.

 

 

Upon arrival, the MDAC information must be presented to the Immigration Officer at the immigration counter.