for foreigners for foreigners

ENTRY REQUIREMENT

Country Without Visa VWTR VWR
On Arrival Extension On Arrival Extension On Arrival Extension
  Vietnam 1 mth 1 mth 1 mth 1 mth 2 mths 4 mths
     
  ** VWTR

- Visa Without Reference (Visa is issued by Malaysian mission in the respective country)

   VWR

- Visa With Reference (Visa is approved by the Immigration Department)

 

VISA APPLICATION FOR VIETNAMESE:

 

Only applicable for those who have strong reason to stay in Malaysia exceeding one month.

 

Documents required:  

 

 1. One (1) photograph (size of 3.5*5 cm) of applicant;
 2. Passport (validity is more than 6 months when entering Malaysia);

 

 1. For social visit:
 1. Sponsor letter (original) from Malaysia (notarized by Notary Public and endorsed by Ministry of Foreign Affairs Malaysia)
 2. Copy of sponsor’s I.D, Passport and Marriage Certificate.
 3. Translation of relatives’ Birth Certificate (who get married with Malaysian)

 

 1. For business visit:
 1. Invitation letter from the company in Malaysia;
 2. Recommendation letter from the company in Vietnam (in English);
 3. Labor contract (original & photocopy)

 

*************************************************************************************

THỦ TỤC XIN VISA CHO NGƯỜI VIỆT NAM :

 

 1. Thời gian lưu trú trên 1 tháng với lý do chính đáng.

 

Giấy tờ cần nộp:

 

 1. Bản chính và bản sao : hộ chiếu (trang có hình) + CMMD;
 2. 1 tấm hình 3,5cm*5cm

 

 1. Thăm thân nhân:
  1. Bản chính Giấy bảo lãnh có dấu công chứng bên Malaysia;
  2. Photocopy giấy kết hôn, CMND & hộ chiếu của  vợ, chồng người bảo lãnh;
  3. Bản dịch tiếng Anh khai sinh của người thân kết hôn với công dân Malaysia.

 

 1. Đi công tác:
 1. Thư mời của công ty bên Malaysia;
 2. Công văn xin visa của công ty Việt Nam (tiếng Anh);
 3. Hợp đồng lao động (bản chính & photocopy)

 

VISA FOR FOREIGN NATIONALS WORKING IN VIETNAM

 

Documents required:

 

 1. One (1) photograph (passport size, white background) of applicant;

 

 1. Passport (with at least six [6] months validity when entering Malaysia, have 02 blank pages) + one photocopy of the passport, Vietnamese resident card/ Multiple visa;

 

 1. Letter from company in Vietnam to confirm applicant’s identity, position in company and purpose of travel to Malaysia;

 

 1. Supporting documents: hotel booking confirmation or letter by a sponsor in Malaysia or invitation letter to a conference, seminar etc.;

 

 1. Air-ticket booking showing return/ 2-way travel. 

 

Fee:

 

Visa fee is VND 350,000 (India passport holder)/ VND210,000 (People’s Republic of China passport holder)/ VND 140,000 (other countries).  We only accept cash. 

 

Processing time:

 

In general, processing will take four (4) working days.  Processing time is longer if further inquiry/ vetting is required on your application/ supporting documents by the Consulate or the relevant Malaysian government agencies.  You are advised to submit your application in advance and the Consulate shall not be held responsible for changes in your travel plan if processing takes more than 4 working days.

 

Location of submission:

 

          109 Nguyen Van Huong Street,

Thao Dien Ward, Thu Duc City

          Ho Chi Minh City

 

Tel: 38299023

 

Consulate General of Malaysia

Ho Chi Minh City

 

 

 

 

 

 

VISA DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CÔNG TÁC TẠI VIỆT NAM

 

Giấy tờ cần thiết:

 

 1. Một (01) tấm hình ( kích thước 3.5 X 5 cm, nền trắng);

 

 1. Hộ chiếu gốc ( còn giá trị sử dụng ít nhất sáu (06) tháng tính từ khi nhập cảnh Malaysia) + bản sao hộ chiếu, thẻ tạm trú hoặc visa nhập cảnh Việt Nam nhiều lần;

 

 1. Thư xác nhận từ công ty Việt Nam về nhân thân, chức vụ của người nộp đơn và mục đích nhập cảnh vào Malaysia;

 

 1. Giấy tờ đi kèm: thư xác nhận đặt khách sạn, thư bảo lãnh từ Malaysia hoặc là thư mời tham dự cuộc họp, hội thảo, v.v..;

 

 1. Vé bay bay khứ hồi.

Lệ phí:

 

Lệ phí visa là VND 350.000 đối với hộ chiếu Ấn Độ/ VND210.000 đối với hộ chiếu nước Trung Quốc/ VND 140.000 đối với các hộ chiếu khác. Tổng Lãnh Sự Quán chỉ nhận tiền mặt.

 

Thời gian cấp visa:

 

Thời gian cấp visa thông thường là bốn (04) ngày làm việc.Nếu Tổng Lãnh Sự Quán hoặc cơ quan chức năng của Malaysia có yêu cầu bổ sung hồ sơ thì thời gian cấp sẽ lâu hơn so với qui định.Tổng Lãnh Sự Quán sẽ không chịu trách nhiệm về việc thay đổi lịch trình nếu thời gian cấp visa hơn bốn (04) ngày làm việc.

 

Địa chỉ nộp hồ sơ:

 

109 Nguyễn Văn Hưởng

Phường Thảo Điền,

Thành phố Thủ Đức,

Thành phố Hồ Chí Minh

 

ĐT:   38299023

 

Tổng Lãnh Sự Quán Malaysia

Thành Phố Hồ Chí Minh